വരവ് :Tuesday, August 4, 2015

മുംബൈ സി എസ്‌ റ്റി


വയ്കീട്ട്‌ ഇച്ചിരി ഫ്രീ ടൈം കിട്ടീപ്പോ ഇത്തവണ നടക്കാനിറങ്ങിയത്‌ സി എസ്‌ റ്റി യിലേക്കാണ്‌....മുംബൈ മുഴുവൻ ഓടി നടക്കണ സബർബൻ ട്രെയിനു കൾ പല നിറത്തിലുള്ളവ അടുത്ത ഓട്ടത്തിനുള്ള വിസിലും കാത്ത്‌ കിടക്കുന്നു....ഒരെണ്ണം മാത്രം മാറി കിടക്കുന്നത്‌ കണ്ടാ ‌ ചെന്ന് നോക്കിയത്‌....
ആദ്യായിട്ടാ ഒരു ട്രെയിൻ ലൈറ്റും ഓഫ്‌ ചെയ്ത്‌ വാശീ ന്ന് ബോഡും വച്ച്‌ കിടക്കണ കണ്ടത്‌...
വാശിയാണ്‌ പോലും വാശി!! ട്രെയിനായാലും വാശിക്ക്‌ ഒരു പരിധിയൊക്കെ വേ ണ്ടേ!!...